کارگاه "آموزش تامین مالی صادراتی" با همکاری مجموعه تجارت هوشمند هیراد در باشگاه کارآفرینی تیوان برگزار گردید.

کارگاه آموزش تامین مالی صادراتی

31 فروردین 1396 کارگاهی با عنوان "آموزش تامین مالی صادراتی" با همکاری مجموعه تجارت هوشمند هیراد در باشگاه کارآفرینی تیوان برگزار گردید. این کارگاه آموزشی توسط جناب آقای سعید قهرمان پور مدرس حرفه ای و با تجربه اعتبارات اسنادی، ارائه شد و شرکت کنندگان با اصول و کلیات تامین مالی و مباحث مرتبط با آن آشنا شدند.