دوره های آموزشی

برگزاری دوره دیجیتال مارکتینگ در تیوان/ متخصص رشد کسب و کار در فضای دیجیتال شوید

شصت و پنجمین دوره جامع مدیریت دیجیتال مارکتینگ توسط آکادمی دیجیتال مارکتینگ دهبان و با مشارکت باشگاه کارآفرینی …

ادامه مطلب
دوره های آموزشی

دوره آموزشی مدرسه فین تک

معرفی دوره با بروز تغییرات عمده در جوامع بشری، فناوری ها و مدل های کسب و کار هر …

ادامه مطلب
دوره های آموزشی

آشنایی با نهاد های پولی و مالی

معرفی دوره با بروز تغییرات عمده در جوامع بشری، فناوری‌ها و مدل‌های کسب و کار هر روز شاهد …

ادامه مطلب
دوره های آموزشی

آشنایی با بانک ها و کسب و کار آنها

معرفی دوره با بروز تغییرات عمده در جوامع بشری، فناوری‌ها و مدل‌های کسب و کار هر روز شاهد …

ادامه مطلب
دوره های آموزشی

آشنایی با بیمه ها و مدل کاری آن ها

معرفی دوره  با بروز تغییرات عمده در جوامع بشری، فناوری‌ها و مدل‌های کسب و کار هر روز شاهد …

ادامه مطلب
دوره های آموزشی

آشنایی با بازار سرمایه و مدل کاری آن

معرفی دوره با بروز تغییرات عمده در جوامع بشری، فناوری‌ها و مدل‌های کسب وکار هر روز شاهد ایجاد …

ادامه مطلب
دوره های آموزشی

تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر اکوسیستم خدمات مالی

معرفی دوره با بروز تغییرات عمده در جوامع بشری، فناوری‌ها و مدل‌های کسب وکار هر روز شاهد ایجاد …

ادامه مطلب
دوره های آموزشی

اکوسیستم فینتک

معرفی دوره با بروز تغییرات عمده در جوامع بشری، فناوری‌ها و مدل‌‌های کسب وکار هر روز شاهد ایجاد …

ادامه مطلب
دوره های آموزشی

استخراج ارزش پیشنهادی فینتک ها با رویکرد دیزاین

معرفی دوره با بروز تغییرات عمده در جوامع بشری، فناوری‌ها و مدل‌های کسب وکار هر روز شاهد ایجاد …

ادامه مطلب
دوره های آموزشی

کارگاه مدل کسب و کار با رویکرد فینتک

معرفی دوره با بروز تغییرات عمده در جوامع بشری، فناوری‌ها و مدل‌های کسب وکار هر روز شاهد ایجاد …

ادامه مطلب

بایگانی ها

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.