مدرسه توسعه مهارت‌های فردی

توسعه مهارت‌های فردی

کرونا نرفته اما فرصت‌ها درحال از دست رفتن هستند، کسب وکارهای زیادی بخاطر بحران کرونا آسیب دیده‌اند و برای برگشتن به حالت عادی نیازمند تغییر هستند. شاید در کنار همه آسیب‌هایی که این بحران به همراه داشته فرصت خوبی هم برای یادگیری ایجاد کرده است از طرف دیگه کرونا باعث شده با روی آوردن به آموزش آنلاین فرصت آموزش برابر برای بسیاری از افراد فراهم شود.

باشگاه کارآفرینی تیوان قصد دارد با برگزاری دوره‌هایی برای توسعه فردی به مخاطبین خود در سراسر ایران برای ایجاد تحول در کسب وکارشان بعد از بحران کمک کند.

به این منظور فرم نظرسنجی تهیه شده است تا بتوانیم نیازهای مخاطبین خود را برای برگزاری رویدادهای آتی این مجموعه بهتر شناسایی کنیم و دوره‌هایی متناسب با نیاز مخاطبین تیوان برگزار کنیم.

باشگاه کارآفرینی تیوان از اینکه با پاسخ دادن به این فرم بسیار کوتاه و همچنین با انتشار آن ما را همراهی می‌کنید از شما بی‌نهایت سپاسگزار است.

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.